Kỹ thuật YOKOTENKAI là gì? Ứng dụng trong quy trình nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp
Yokotenkai có nghĩa là “triển khai theo chiều ngang”. Nó đề cập đến việc thực hành sao chép kết quả kaizen trong một lĩnh vực này sang các lĩnh vực khác. Yokotenkai áp dụng rộng rãi hơn trong việc sao chép các ý tưởng thiết kế sản phẩm cũng như các phương pháp thực hành tốt hơn nói chung.

Ở phòng kinh doanh của một công ty, việc đánh giá thành tích kinh doanh chỉ dựa vào những con số của cá nhân. Vì thế, cho dù có biết thành tích của người này hay người kia tốt xấu thế nào cũng không ai biết họ đã làm việc ra sao để đạt được kết quả ấy.

Nếu như mỗi nhân viên đều có suy nghĩ rằng cách làm của mình là know-how quý báu của bản thân, không thể chia sẻ cho mọi người thì vô hình chung, mọi người làm việc theo cách đề phòng lẫn nhau, thiếu đi tinh thần đoàn kết, tương trợ. Khi một người mắc lỗi, người khác cũng có thể mắc lỗi tương tự vì họ không biết vì sao người kia lại gặp phải vấn đề như vậy.

Tuy nhiên, nếu toàn bộ nhân viên cùng nhau giải quyết những vấn đề chung, cùng chia sẻ thông tin, ý kiến với nhau để đưa ra một quy trình giải quyết vấn đề theo tối ưu nhất thì quá trình này sẽ giúp nâng cao chất lượng làm việc, sự gắn kết và kết quả làm việc của cả phòng.

Việc chia sẻ thành công sau khi giải quyết vấn đề, hoặc các ý tưởng cải tiến được gọi là Yokotenkai (tiếng Anh có thể dịch là “Best practice sharing”).

Yokotenkai là gì?

Yokotenkai có nghĩa là “triển khai theo chiều ngang”. Nó đề cập đến việc thực hành sao chép kết quả kaizen trong một lĩnh vực này sang các lĩnh vực khác. Yokotenkai áp dụng rộng rãi hơn trong việc sao chép các ý tưởng thiết kế sản phẩm cũng như các phương pháp thực hành tốt hơn nói chung.

 
 


Yokotenkai không chỉ là chia sẻ về kết quả tốt nhất và thành công nhất. Điều quan trọng là sự chia sẻ theo chiều ngang này bao gồm cả thành công và thất bại. Việc chia sẻ bài học từ thất bại một cách chính thức giúp chúng ta ít che giấu thất bại hơn.

Yokotenkai trong ý nghĩa cải tiến không ngừng?

Giống như nhiều từ tiếng Nhật mà chúng ta tìm thấy trong từ điển, cụm từ yokotenkai được sử dụng một cách phổ biến. Trong sản xuất tinh gọn, kaizen sẽ không hoàn thành cho đến khi yokotenkai được xác nhận và kết quả được chia sẻ với những người khác. Yokotenkai phải trở thành một phần của văn hóa trong công ty tinh gọn.

Yokotenkai trong 8 bước giải quyết vấn đề?

Trong 8 bước giải quyết vấn đề, Yokotenkai nằm ở bước thứ 8.