Sự khác biệt giữa đàm phán phân tán và đàm phán tích hợp
Hai loại đàm phán phổ biến là đàm phán phân phối (hoặc đàm phán phân tán) và đàm phán tích hợp. Khi các nguồn lực có hạn, việc đàm phán phân tán sẽ tốt hơn. Ngược lại,  đàm phán tích hợp được sử dụng khi các nguồn lực dồi dào.

Đàm phán được mô tả là giao tiếp hai chiều mà qua đó một người có thể nhận được những gì mình muốn từ người khác. Đây là một quá trình trong đó hai bên tìm cách giải quyết xung đột của họ, bằng cách sửa đổi các yêu cầu của họ, để đạt được một giải pháp được cả hai bên chấp nhận. Hai loại  đàm phán phổ biến là  đàm phán phân phối (hoặc đàm phán phân tán) và  đàm phán tích hợp. Đàm phán phân tán là một trong đó một bên thắng, bên kia thua.


Ở khía cạnh khác,  đàm phán tích hợp có thể được mô tả là cuộc  đàm phán trong đó hai bên tìm ra giải pháp được cả hai bên chấp nhận và giành được một điều gì đó. Phần trích dẫn của bài viết giải thích sự khác biệt giữa  đàm phán phân tán và tích hợp.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánhĐàm phán phân tánĐàm phán tích hợp
Ý nghĩaĐàm phán phân tán là chiến lược đàm phán trong đó lượng tài nguyên cố định được phân chia giữa các bên.Đàm phán tích hợp là một loại đàm phán trong đó kỹ thuật giải quyết vấn đề lẫn nhau được sử dụng để mở rộng các tài sản được phân chia giữa các bên.
Chiến lượcCạnh tranhHợp tác
Tài nguyênCố địnhKhông cố định
Sự định hướngThắng thua (win-lost)Cùng thằng (Win-win)
Động lựcTư lợi và lợi nhuận cá nhânLợi ích và lợi ích đôi bên
Vấn đềChỉ một vấn đề tại một thời điểm được thảo luận.Một số vấn đề cùng một lúc được thảo luận
Môi trường giao tiếpKiểm soát và chọn lọcCởi mở và xây dựng
Mối quan hệKhông phải là ưu tiên caoƯu tiên cao


Định nghĩa đám phán phân tán (distributive negotiation)

Đàm phán phân tán đề cập đến chiến lược đàm phán cạnh tranh được sử dụng khi các bên tìm cách phân phối một nguồn lực cố định như tiền bạc, tài sản, v.v. giữa họ. Câu hỏi chủ chốt trong loại đàm phán này là “Bên nào sẽ lấy được nhiều giá trị nhất?” Đàm phán phân tán còn được gọi là đàm phán có tổng bằng 0 (zero-sum), hoặc tổng không đổi (constant-sum),  theo nghĩa là các bên tham gia đàm phán cố gắng đòi lại phần tối đa cho mình và do đó khi một bên thắng hoặc đạt được mục tiêu của mình và bên kia thua (win-lose).

Đàm phán phân tán được các nhà giao tiếp cạnh tranh lựa chọn khi thiếu sự tin tưởng và hợp tác lẫn nhau. Nó thường được coi là cách tiếp cận tốt nhất để đàm phán.

Định nghĩa về đàm phán tích hợp (integrative negotiation)

Đàm phán tích hợp ngụ ý một chiến lược đàm phán hợp tác, trong đó các bên tìm kiếm giải pháp đôi bên cùng có lợi để giải quyết xung đột.


Trong quá trình này, mục tiêu và mục tiêu của các bên có khả năng được tích hợp theo cách tạo ra giá trị tổng hợp cho cả hai bên và do đó dẫn đến mở rộng miếng bánh. Nó nhấn mạnh vào việc đạt được một kết quả cùng có lợi và có thể chấp nhận được, lưu ý đến sự quan tâm, nhu cầu, mối quan tâm và sở thích của các bên liên quan.

Xem thêm: Bí quyết đàm phán tạo ra giá trị từ câu chuyện Chia Cam

Kết luận

Tóm lại, đàm phán là một quá trình ra quyết định, trong đó hai bên có nhu cầu, mối quan tâm và sở thích khác nhau thảo luận về một vấn đề để đưa ra một giải pháp mà các bên có liên quan đồng ý. Đàm phán phân tán được chọn thay vì đàm phán tích hợp khi mục tiêu là vấn đề cơ bản giữa các bên, tuy nhiên, nếu không phải như vậy, đàm phán tích hợp sẽ được chọn. 

Khi các nguồn lực có hạn, việc đàm phán phân tán sẽ tốt hơn. Ngược lại,  đàm phán tích hợp được sử dụng khi các nguồn lực dồi dào.


Phương pháp đàm phán thay thế BATNA là gì?
BATNA (best alternative to a negotiated agreement) – phương án thay thế tốt nhất để đạt được đồng thuận.