Business Model Canvas là gì?
Business Model Canvas là một mẫu quản lý chiến lược được sử dụng để phát triển các mô hình kinh doanh mới và ghi lại các mô hình hiện có: Cho phép bạn diễn giải, thiết kế mô hình kinh doanh, đặt ra thử thách, mạnh dạn sáng tạo và xoay chuyển tình thế.

Business Model Canvas (BMC) là một công cụ xây dựng mô hình bán hàng được thiết kế bởi Alexander Osterwalder và Yves Pigneur - các doanh nhân và nhà tư vấn người Thụy Sĩ.

Mục đích chính của BMC là cung cấp thông tin về các hoạt động bán hàng của doanh nghiệp, từ đó cho ra cái nhìn khái quát và chính xác về tình hình kinh doanh. Ngày nay, mô hình BMđã được sử dụng trên khắp thế giới bởi những lợi ích nhất định mà nó mang lại cho doanh nghiệp.

9 trụ cột trong mô hình BM đại diện cho 4 mặt chính của một doanh nghiệp (khách hàng, giá trị, cơ sở vật chất và khả năng tài chính), bao gồm: 

  1. Phân khúc khách hàng (Customer Segments)
  2. Giải pháp giá trị (Value Propositions)
  3. Kênh phân phối (Channels)
  4. Quan hệ khách hàng (Customer Relationships)
  5. Dòng doanh thu (Revenue Stream)
  6. Nguồn lực chính (Key Resources)
  7. Hoạt động chính (Key Activities)
  8. Đối tác chính (Key Partnerships)
  9. Cơ cấu chi phí (Cost Structure)

9 yếu tố trong mô hình kinh doanh Canvas

1. Phân khúc khách hàng (Customer Segments)

Khách hàng của doanh nghiệp được phân loại thành các phân khúc dựa trên nhu cầu cụ thể mà sản phẩm / dịch vụ của bạn muốn giải quyết. Phân khúc khách hàng là một phần thiết yếu trong mô hình kinh doanh của tổ chức. Nó cũng là kênh tham chiếu đảm bảo các tính năng của sản phẩm phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của phân khúc.

Để chia phân khúc khách hàng hiệu quả, đầu tiên bạn phải hiểu biết về khách hàng thông qua nhu cầu hiện tại và tương lai của họ. Sau đó, bạn cần liệt kê và sắp xếp khách hàng theo thứ tự ưu tiên, bao gồm danh sách các khách hàng tiềm năng trong tương lai. Cuối cùng là đánh giá k