Odoo Construction Management - Giải pháp quản lý thi công, dự toán xây dựng công trình
Vì sao cần có phần mềm quản lý thi công, dự toán xây dựng công trình?

Vì sao cần có phần mềm quản lý thi công, dự toán xây dựng công trình?

Một trong những khái niệm cơ bản trong lĩnh vực xây dựng mà bất cứ ai theo đuổi lĩnh vực này cũng đều phải biết đó là dự toán xây dựng. Dự toán xây dựng công trình chính là giải pháp cho quá trình đầu tư xây dựng công trình cụ thể. Đó chính là lý do vì sao mà phần mềm quản lý thi công đặc biệt chú trọng vào dự toán xây dựng nhằm mang đến những giải pháp cần thiết cho khách hàng.