6 thí dụ thực tế về BUSINESS INTELLIGENCE DASHBOARD
BI Dashboard – Dashboard theo dõi kinh doanh là một công cụ quản lý dữ liệu thông qua hình thức trực quan hóa dữ liệu. KPIs được hiển thị trong các BI Dashboard sinh động và trực quan bằng các biểu đồ đa dạng để người sử dụng có thể nhìn thấu được insights từ số liệu.

Business Intelligence (BI) Dashboard có thể có ở tất cả các dạng khác nhau và bao gồm nhiều chủ đề khác nhau dựa trên ngành. Với số lượng ngày càng tăng của các loại biểu đồ và ngày càng nhiều dữ liệu được hiển thị, khả năng về cách dữ liệu có thể được hiển thị và những câu chuyện mà chúng có thể kể cho chúng ta là vô tận. Dưới đây là một số dashboard cung cấp thông tin chi tiết về mọi thứ, từ theo dõi doanh số bán hàng đến tìm hiểu các mô hình tội phạm ở Ấn Độ.


1. AAPL Ticker

Khám phá viz này của Yuri Fal để theo dõi cổ phiếu Apple (APPL) trong những năm qua. Theo dõi kho hàng chỉ cho biết một phần của câu chuyện. Thật thú vị khi xem những sự kiện nào đã diễn ra và tác động của chúng đến cổ phiếu. Bằng cách nhấp vào các dấu chấm, bạn có thể xem bản phát hành sản phẩm hoặc việc nộp hồ sơ cuối quý đóng một phần như thế nào đối với hiệu suất cổ phiếu của Apple.


2. Super Sample Superstore Dashboard

Hình ảnh hóa phong cách công ty này là một sự khác biệt đối với tập dữ liệu Tableau Superstore cổ điển. Nhanh chóng phát hiện sự tăng hoặc giảm doanh số bán hàng, tỷ lệ lợi nhuận và thời gian vận chuyển, đồng thời chuyển sang tab Prescriptive để xác định nguyên nhân gốc rễ. Được tạo bởi Ryan Sleeper, workbook này nhằm mục đích đào tạo người dùng về thiết kế, chiến lược trực quan hóa dữ liệu và cách sử dụng Tableau để tận dụng tối đa bất kỳ tập dữ liệu nào.


3. Healthcare data

Khám phá nhân khẩu học và xu hướng bệnh nhân theo từng bộ phận trong hình ảnh trực quan này (viz) của Bridget Cogley. Viz này sử dụng tính năng phân nhóm của Tableau để khám phá thông tin chi tiết về dữ liệu bệnh viện, xác định bệnh nhân thường xuyên lưu trú ngắn ngày so với bệnh nhân nằm viện kéo dài.