Giải pháp kế toán Odoo - Tinh gọn, đơn giản và dễ sử dụng
Odoo Accounting là một phần mềm kế toán cực kỳ hữu ích cho doanh nghiệp trong việc quản lý và thực thi toàn bộ nghiệp vụ của phòng ban Kế toán, góp phần đáng kể trong việc tăng trưởng hiệu quả của quá trình kinh doanh.

Odoo Acccounting là giải pháp Kế toán được phát triển trên nền giải pháp Odoo, vừa đáp ứng các tiêu chuẩn Kế toán Việt Nam (VAS), vừa đáp ứng các tiêu chuẩn Kế toán Quốc tế (IAS), là sự lựa chọn xuất sắc cho doanh nghiệp để quản lý các nghiệp vụ Kế toán Tài Chính (Financial Accounting), Kê khai thuế, đến các nghiệp vụ Kế toán Quản Trị (Analytics Accounting).

Giải pháp hỗ trợ mô hình đa công ty, cho phép thiết lập công ty mẹ - con, quản lý sổ sách Kế toán cho từng công ty, quản lý thu chi của từng chi nhánh. Odoo được phát triển trên nền tảng Web, có thể được thiết lập trên một server trung tâm để cho tất cả các công ty con, chi nhánh đăng nhập và thao tác các nghiệp vụ Kế toán của mình. Odoo Accounting có thể vận hành độc lập như là phần mềm Kế toán chuyên biệt hoặc là một phần tích hợp trong một giải pháp Odoo ERP tổng thể cho doanh nghiệp.

Giải pháp Kế toán Odoo Accounting hỗ trợ đa tiền tệ, mọi bút toán được ghi nhận bằng đồng tiền hạch toán và đồng tiền quy đổi. Tỉ giá so với đồng tiền quy đổi được cập nhật hàng ngày. Odoo tự động tính chênh lệch tỉ giá theo thông tư mới nhất của Bộ tài chính.

Chức năng Kế toán kho (Stock Accounting) hỗ trợ 2 phương pháp hạch toán hàng tồn kho là kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ với các phương pháp tính giá hàng tồn kho: bình quân gia quyền, thực tế đích danh, FIFO… cho phép theo dõi chi tiết hàng tồn kho đến từng mặt hàng trong từng kho, tổng hợp theo nhóm hàng; cho phép phân tích tồn kho theo từng thời điểm, cảnh báo lượng tồn kho cho từng mặt hàng trên hoặc dưới định mức, cảnh báo hàng tồn kho quá hạn…

Chức năng tính giá vốn định kỳ

Với nghiệp vụ Kế toán phải thu / phải trả (AR / AP), Odoo Accounting hỗ trợ 2 cách tạo hoá đơn mua hàng, bán hàng. Trường hợp Odoo Accounting là một phần tích hợp trong một giải pháp Odoo ERP tổng thể của doanh nghiệp, hoá đơn sẽ được tạo dưới dạng hóa đơn nháp trực tiếp từ đơn hàng mua (Purchase Order), đơn hàng bán (Sales Order), khi đó bộ phận Kế toán chỉ vào kiểm tra và xác nhận các hoá đơn. Trường hợp Odoo Accounting vận hành độc lập như một phần mềm Kế toán chuyên biệt thì bộ phận Kế toán tự tạo hoá đơn trực tiếp ở phân hệ Kế toán trên Odoo.

Quản lý các khoản thanh toán, ứng trước của đối tác.
Cho phép cấn trừ công nợ phải trả và phải thu của cùng đối tượng.


Tổng hợp công nợ chi tiết theo từng hoá đơn, đối tượng.
Phân nhóm tuổi nợ thành: 30, 60, 90, 120 ngày

Odoo hỗ trợ ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh cũng như báo cáo dựa trên cơ sở dồn tích và cơ sở tiền.

Hỗ trợ hạch toán nghiệp vụ trên cơ sở dồn tích

Vào ngày ta đã đặt để đảo bút toán, chương trình sẽ tự động sinh bút toán đảo.

Chương trình tự sinh bút toán đảo

Nhóm chức năng tài sản cố định (Fixed assets),chi phí trả trước (công cụ, dụng cụ) giúp cho việc quản lý tài sản, công cụ dụng cụ dễ dàng, hiệu quả hơn… Odoo Accounting hỗ trợ tự động trích khấu hao và sinh bút toán phân bổ chi phí dựa theo thời gian sử dụng; Quản lý chi tiết linh kiện của TSCĐ cũng như tất cả chi phí bảo trì, sửa chữa tài sản giúp người dùng theo dõi lịch bảo trì cũng như đưa ra kế hoạch bảo trì cho từng tài sản; Tự động tính lại chi phí khấu hao khi nâng cấp tài sản; Hạch toán tự động bút toán thanh lý tài sản…

Giao diện quản lý tài sản

Odoo Accounting còn giúp doanh nghiệp quản lý các khoản vay và đầu tư tài chính, giúp theo dõi các khoản vay có gốc ngoại tệ theo nguyên tệ từ lúc nhận tiền vay đến lúc trả hết khoản vay; Quản lý chi tiết khoản vay theo từng dự án, công trình; Theo dõi theo từng đối tượng cho vay, khế ước / hợp đồng vay… giúp dễ dàng tổng hợp thông tin.

Odoo Accouting hỗ trợ tính và hạch toán lãi tự động chính xác dựa trên các thông tin người dùng định nghĩa như ngày nhận nợ, lãi suất... Ví dụ, ngày trả lãi vào ngày thứ 7 và chủ nhật, chương trình tự động chuyển ngày trả lãi sang ngày thứ hai tuần sau đó. Đến cuối mỗi tháng, chương trình tự động sinh bút toán ước tính lãi vay cho tất cả các khoản vay và tự động đảo các bút toán này vào đầu tháng sau nhằm ghi nhận đúng chi phí mỗi kỳ.

Bộ báo cáo tài chính (Financial statements) như là công cụ tổng hợp kết quả đầu ra của toàn bộ nghiệp vụ Kế toán, giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Với Odoo Accounting, ta có thể xem cũng như xuất báo cáo Kế toán phù hợp với thông tư mới nhất của Bộ tài chính tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần kết chuyển cuối kỳ. Odoo Accounting cung cấp đa dạng các báo cáo từ những báo cáo cơ bản cho nhu cầu báo cáo thuế đến những báo cáo chuyên sâu cho nhu cầu quản lý.

Sổ cái, Nhật ký chung, Bảng cân đối phát sinh
Giao diện Sổ cái/ Nhật ký chung

Giao diện Bảng cân đối phát sinh

Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Giao diện Bảng cân đối kế toán

Giao diện Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Giao diện Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

Giải pháp Kế toán Quản Trị (Analytics Accounting) là một điểm nổi trội của giải pháp Kế toán Odoo Accounting, với nghiệp vụ này doanh nghiệp có thể theo dõi đánh giá lời lỗ theo từng chi nhánh, cửa hàng… kiểm soát chi phí, ngân sách hoạt động cho từng phòng ban, dự án, sản phẩm… Theo đó một hệ thống tài khoản phân tích được thiết lập, mọi bút toán đều được ghi nhận vào hệ thống tài khoản kế toán đồng thời tham chiếu đến tài khoản phân tích để từ đó có thể bóc tách phục vụ nhu cầu phân tích của doanh nghiệp.

Ghi nhận chi phí cho từng dự án 

Phân bổ chi phí chung cho các dự án
Bảng phân tích doanh thu, chi phí từng dự án 

Nguồn: besco.vnPhiên bản Odoo và Thỏa thuận cấp độ dịch vụ hỗ trợ của TIGO (SLA)
Thỏa thuận SLA (Service-Level Agreement) là gì? Các lưu ý khi áp dụng SLA trong dự án CNTT